Zakažite telefonom ili e-mailom

Vršimo sklapanje računara od komponenti koje nam Vi dostavite, dajemo savete pri odabiru ili nabavljamo komponente po vašoj želji. Na sklopljenoj i testiranoj konfiguraciji instaliramo operatvni sistem i prateće programe.